SUCCESS STORY ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

เรื่องราวความสำเร็จของโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ดำเนินงานโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..