Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร’s post

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ภญ.กรกนก อิงคนินันท์ หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการโรงงานต้นแบบสำหรับการผลิตสารสกัดสมุนไพรมาตรฐาน ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะนักวิจัย ร่วมต้อนรับ นางสาวสิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริการและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการ แผนงานกลุ่มเกษตรและอาหาร เข้าเยี่ยมติดตามผลการดำเนินการของโครงการวิจัย พร้อมเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบสำหรับการผลิตสารสกัดสมุนไพรมาตรฐาน และสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ ณ อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..