Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร’s post

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเจิมรับขวัญและผูกข้อมือนิสิต ให้กับนิสิตรหัส 64 และนิสิตใหม่รหัส 65 ณ ห้องไชยานุภาพ 2 เพื่อรับขวัญ และ แสดงความยินดีที่นิสิต ได้เข้ามาสู่รั้วเขียวมะกอก นิสิตผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการเจิมรับขวัญจากท่านคณบดี ศ.ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์ และผูกข้อมือโดยคณาจารย์ที่มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..