Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร’s post

MIDTERM EXAM ✨
7-15 มกราคม 2566
. . . . . .
เป็นกำลังใจให้ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ทุกคน นะครับ 📌 ในการเข้าสอบนิสิตจะต้องแต่งกายถูกระเบียบ และสวมหน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้าตลอดเวลา
#RxNU
. . . . . . .
ติดต่อด่วน งานบริการการศึกษา
08 5050 4839 (พี่ทอน)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..