หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาผู้ป่วยวิกฤต) Certificate short course Training Program in Pharmaceutical C…

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาผู้ป่วยวิกฤต) Certificate short course Training Program in Pharmaceutical Care (Critical Care)

รอบที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2566
รอบที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2566
รอบที่ 3 วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567

” เภสัชกรจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มพูนทักษะในการให้บริบาลเภสัชกรรม ในผู้ป่วยวิกฤต ตลอดจนรับรู้ และเข้าใจหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการร่วมกับอาจารย์เภสัชกร และทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยหลักสูตรการฝึกอบรมเป็น หลักสูตรภาคปฏิบัติพร้อมสอดแทรกกิจกรรม และเนื้อหาทางทฤษฎี หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ ที่เรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยวิกฤต”

เปิดรับสมัครแล้ววันี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZvNLUBzZzNKfMKb8JH-fsbyQ2uvhdvVt0ojAqoDckfMOmbw/viewform

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณ จิตตรีพร คล้ายแท้
☎️ 0 5596 3747
✉️ [email protected]

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..