ม.นเรศวร คิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เจลเปลี่ยนสีผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบสักพร้อมต่อยอด


อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไอเดียร์เก๋ สกัดสีจากใบสัก มาทดแ….

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..