ม.นเรศวรคิดค้นนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เจลเปลี่ยน สีผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบสัก ปลอดภัย ไร้

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT 11) จังหวัดพิษณุโลก ที่ให้ความสนใจและร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์ “การคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เจลเปลี่ยนสีผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบสัก พร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์”

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ชอบเปลี่ยนสีผม เมื่อม.นเรศวรคิดค้นนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เจลเปลี่ยน สีผมที่มีส่วนผสมของสา…..

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..