มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจําปีการศึกษ…


มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจําปีการศึกษา 2567 จำนวน 35 โครงการ

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 – 23 พฤศจิกายน 2566 โดยให้ผู้สมัครเข้าระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.admission.nu.ac.th และบันทึกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนถูกต้อง

ทั้งนี้ ผู้สมัครดําเนินการลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS67 เพื่อยืนยันตัวตนทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/ของ ทปอ. ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3S4hIUF
#ทีมมอนอ
#มหาวิทยาลัยนเรศวร
#Portfolio
#NUTcas
#Dek67

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..