มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการคัดเลือก…


มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

โดย ที่ประชุมคณะกรรมการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2566

#มหาวิทยาลัยนเรศวร
#NaresuanUniversity
#ทีมนเรศวร
#MyNU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..