ผลิตภัณฑ์เจลเปลี่ยนสีผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบสัก ดร.เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นันทกา โกรานา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย สุพรม และนางสาวณัฐวดี ติ๊บกาวิน ร่วมคิดค้นนวัตกรรม “ผลิตภัณฑ์เจลเปลี่ยนสีผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบสัก” โดยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติพร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์ โทร 055 961873 หรือ [email protected] และ นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต โทร. 055 963650 หรือ [email protected]

#naresuanuniversity #nupharmacy
#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..