ผลิตภัณฑ์เจลเปลี่ยนสีผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบสัก พร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

งานแถลงข่าว “ผลิตภัณฑ์เจลเปลี่ยนสีผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบสัก พร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นันทกา โกรานา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย สุพรม และนางสาวณัฐวดี ติ๊บกาวิน

📣 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์ โทร. 055 961874
📧 [email protected]
นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต โทร. 055 963650
📧 [email protected]

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..