บทบาทเภสัชกร ภญ.โฉมคนางค์ ภูมิสายดร เภสัชกรประจำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์

นอกจาก "ขายยา" กับ "ขายชุดตรวจ ATK" ให้ผู้รับบริการแล้ว ยังมีโครงการต่าง ๆ ที่เภสัชกรร้านยาดูแล ให้คำปรึกษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับคนในชุมชนหรือผู้รับบริการมีสุขภาวะที่ดีขึ้นด้วย เชิญรับชมได้เลยค่ะ

#WPW2022 #สัปดาห์เภสัชกรรม2565
#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..