บทบาทเภสัชกร ภก.กิติศักดิ์ อ่อนปาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

จากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกมีบทบาทอย่างไรบ้าง พี่ต้นจะมาเล่าให้ฟังค่ะ

#WPW2022 #สัปดาห์เภสัชกรรม2565
#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..