นักวิจัย ม.นเรศวร ได้รับรางวัล Bronze Medal & Special Prize on stage จากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ (iENA …


นักวิจัย ม.นเรศวร ได้รับรางวัล Bronze Medal & Special Prize on stage จากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ (iENA 2023)

กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร 🎊

🔸รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร เนติ วระนุช คณะเภสัชศาสตร์
🔸รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
🔸ศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ คณะเภสัชศาสตร์
🔸รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี คณะวิทยาศาสตร์
🔸ดร.วุฒิชัย วิสุทธิพรต วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

⭐️ที่ได้รับรางวัล Bronze Medal & Special Prize on stage จากองค์กรนานาชาติ

>> ผลงานวิจัย: Trikatuk microparticles anticellulite cream
>The research project was funded by TCELS.

เวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2023) ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2566 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี


📌 ติดตาม – ข่าวสารกองการวิจัยและนวัตกรรม ม.นเรศวร: https://linktr.ee/dri_nu
#DRI_NU
#NUResearchandInnovation
#NaresuanUniversity

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..