คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ #รับสมัครงาน มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ✔️ ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม ✔️ ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง…

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ #รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG
✔️ ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม
✔️ ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง
✔️ ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง

💬 สมัครทาง http://u2t.ac.th
รอบที่ 1 วันที่ 17-21 มิถุนายน 2565
รอบที่ 2 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565

#ระยะเวลาจ้าง
1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565

#ค่าตอบแทน
✔️ บัณฑิตจบใหม่ 15,000 บาท
✔️ ประชาชนในพื้นที่ 9,000 บาท

รายละเอียดตำแหน่ง . . .
#บัณฑิตจบใหม่ ไม่เกิน 5 ปี
◾️ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
◾️ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ/นิเทศศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
◾️ เจ้าหน้าที่สถิติ/คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
◾️ เจ้าหน้าที่การเงินพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
◾️ เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 อัตรา
◾️ เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 1 อัตรา
◾️ เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา
◾️ เจ้าหน้าที่การอาหาร จำนวน 1 อัตรา

#ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนที่ไม่มีงานประจำฯ จำนวน 13 อัตรา

คุณสมบัติเบื้องต้น . . . .
1. สำหรับบัณฑิตจบใหม่ สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี ว่างงานไม่ได้ค่าตอบแทน และความช่วยเหลือใดๆ จากภาครัฐ
2. ผู้ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ อยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ ว่างงานไม่ได้ค่าตอบแทน และความช่วยเหลือใดๆ จากภาครัฐ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณจิตตรีพร คล้ายแท้ โทร. 0 5596 3747

ขั้นตอนการสมัคร https://www.youtube.com/watch?v=2sztfdy54oI

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..