คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อวยพรปีใหม่นิสิตทุกคน

🤟🥰 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อวยพรปีใหม่นิสิตทุกคน 🥳🎉

รับชมผ่านช่องทาง Youtube
https://youtu.be/2IHqtWsscTU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..