ขอแสดงความยินดี 💊 ภญ.ไพลิน สาระมนต์ สกุลนิธิเมธา : เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลเวียงแก่น #ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศว…

ขอแสดงความยินดี 💊 ภญ.ไพลิน สาระมนต์ สกุลนิธิเมธา : เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลเวียงแก่น #ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบด้านสาธารณสุขคุณธรรม จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565
. . . . . . . . .

ในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม จังหวัดเชียงราย
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..