ขอแสดงความยินดี 🎉 ภญ.ปริญา ถมอุดทา เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม #ศิษ…

ขอแสดงความยินดี 🎉 ภญ.ปริญา ถมอุดทา เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม #ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 Oral Presentation สาขาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม

💬 ชื่อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพชุมชนเมืองในการจัดการอาหารปลอดภัยและเมืองสมุนไพร เพื่อสุขภาวะประชาชน จังหวัดมหาสารคาม ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 มหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 11-13 กันยายน 2566 ณ จังหวัดอุดรธานี

———————————
#ช่องทางการติดตามข่าวสาร
Website : www.pha.nu.ac.th
Instagram : nu_pharmacy
Youtube : NU Pharmacy Channel
E-Mail : [email protected]
Line OA : https://lin.ee/h3n6Ttg
Phone : 0 5596 3600

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..