ขอแสดงความยินดี 🎉 ภก.ปทาน ศรีจันทร์ เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา #ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 15 ได้รั…

ขอแสดงความยินดี 🎉 ภก.ปทาน ศรีจันทร์ เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา #ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 15 ได้รับ #รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทนำเสนอด้วยการบรรยาย สาขาการวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบให้บริการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

———————————
#ช่องทางการติดตามข่าวสาร
Website : www.pha.nu.ac.th
Instagram : nu_pharmacy
Youtube : NU Pharmacy Channel
E-Mail : [email protected]
Line OA : https://lin.ee/h3n6Ttg
Phone : 0 5596 3600

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..