ขอแสดงความยินดี ภญ.วันวิสาข์ พูลประดิษฐ์ เภสัชกร โรงพยาบาลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ #ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับ #รางวัลระดับดี …

ขอแสดงความยินดี ภญ.วันวิสาข์ พูลประดิษฐ์ เภสัชกร โรงพยาบาลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ #ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับ #รางวัลระดับดี ประเภทวิจัยและการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Reserch & R2R )
____________________________

💬 #ชื่อผลงาน โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ในงานประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

————————————

#ช่องทางการติดตามข่าวสาร
Website : www.pha.nu.ac.th
Instagram : nu_pharmacy
Youtube : NU Pharmacy Channel
E-Mail : [email protected]
Line OA : https://lin.ee/h3n6Ttg
Phone : 0 5596 3600

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..