#ขอแสดงความยินดี ภญ.ปริญา ถมอุดทา เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม #ศิษย…

#ขอแสดงความยินดี ภญ.ปริญา ถมอุดทา เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม #ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภท Oral Presentation สาขาส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
___________________________

💬 #ชื่อผลงาน การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการอาหารปลอดภัยและเมืองสมุนไพร เพื่อสุขภาวะประชาชน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2566 ภายใต้หัวข้อ Region 7 Transformation

———————————
#ช่องทางการติดตามข่าวสาร
Website : www.pha.nu.ac.th
Instagram : nu_pharmacy
Youtube : NU Pharmacy Channel
E-Mail : [email protected]
Line OA : https://lin.ee/h3n6Ttg
Phone : 0 5596 3600

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..