#ขอแสดงความยินดี ภก.สัญชัย จันทร์โต เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา #ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ…

#ขอแสดงความยินดี ภก.สัญชัย จันทร์โต เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา #ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทโปสเตอร์ สาขางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
____________________________

💬 #ชื่อผลงาน การสำรวจสถานการณ์และประเมินผลการดำเนินการของสถานที่สกัดกัญชงในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สถานที่ผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง พ.ศ. 2564 ในงานประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Theme : Digital X Innovation 5S Key to Success ณ โรงแรม Grand Palazzo อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

———————————
#ช่องทางการติดตามข่าวสาร
Website : www.pha.nu.ac.th
Instagram : nu_pharmacy
Youtube : NU Pharmacy Channel
E-Mail : [email protected]
Line OA : https://lin.ee/h3n6Ttg
Phone : 0 5596 3600

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..