ขอแสดงความยินดี ภก.รัชภูมิ เมืองแก้ว #ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับ #รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดผลงาน…

ขอแสดงความยินดี ภก.รัชภูมิ เมืองแก้ว #ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับ #รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดผลงานวิชาการ ผลงาน แนวทางพัฒนาการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ Rivastigmine ในผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสัน จาก กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในงาน มหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..