#ขอแสดงความยินดี : ทีม Powerpuff Girl ◾ นางสาวอัชฉรีย์ ผกากรอง ◾ นางสาวสุรดา แซ่ย้าง ◾ นางสาวพิชชาภา เนตรวงค์ 💬 นิสิตสาขาวิชา…

#ขอแสดงความยินดี : ทีม Powerpuff Girl
◾ นางสาวอัชฉรีย์ ผกากรอง
◾ นางสาวสุรดา แซ่ย้าง
◾ นางสาวพิชชาภา เนตรวงค์
💬 นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้รับ #รางวัลชนะเลิศ ระดับมหาวิทยาลัย Startup Thailand League 2022 #ชื่อผลงาน ผลิตภัณฑ์แผ่นเช็ดความสะอาด และบํารุงผิวบริเวณขาหนีบให้แลดูขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ
…………………………………………
ในงาน Startup Thailand League 2022 : Regional Pitching ค้นหาดาวเด่น Startup New Gen ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565

#ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ภก.อัษฎางค์ พลนอก
และ ผศ.ภก.อรรถวิทย์ สมศิริ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..