ขอแสดงความยินดี : ดร.ภก.คชาพล นิ่มเดช ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ได้รับ #รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การนำเสนอปา…

ขอแสดงความยินดี : ดร.ภก.คชาพล นิ่มเดช ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ได้รับ #รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การนำเสนอปากเปล่าผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เรื่อง The Implementation Model of Medical Cannabis Policy in South Thailand (แบบจำลองการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ในภาคใต้ ประเทศไทย)
. . . . . . . . . . .
ในงานประชุม The 5 th National and International Conference on Health and Sports Science : Challenging and Solution of the COVID-19 Outbreak and Social innovation

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..