ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภก.เนติ วระนุช คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในผลงาน “ผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริ…

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภก.เนติ วระนุช คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในผลงาน “ผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดเหงือกปลาหมอ”

🎉🎉กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ขอแสดงความยินดีกับ🎉🎉
⭐️⭐️รศ.ดร.ภก.เนติ วระนุช คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร⭐️⭐️
ที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในผลงาน “ผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดเหงือกปลาหมอ”
_________________________________________
.
📌สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
.
โทร 0-5596-8727
เว็บไซต์ https://www.dtt.nu.ac.th/news-detail.php?news=101
อีเมล [email protected]
.
#DTTIPNU #มหาวิทยาลัยนเรศวร #NaresuanUniversity
#NU #Technology

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..