ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนา ภายใต้กิจกรรม “Mini-Symposium: The Visiting Professor” 🗒 ระหว่างวันที่ 15…

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนา ภายใต้กิจกรรม “Mini-Symposium: The Visiting Professor”

🗒 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2566
⏰ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
📍 ณ ห้อง SC1-411 ชั้น 4 (สัมมนา วมว.) อาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

🌟ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/VJ26iFhDZ49PSfxy9 (หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 8 พ.ย.2566)


📣สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวัสดุชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนา ภายใต้กิจกรรม “Mini-Symposium: The Visiting Professor”

🗒 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2566
⏰ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
📍 ณ ห้อง SC1-411 ชั้น 4 (สัมมนา วมว.) อาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

🌟ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/VJ26iFhDZ49PSfxy9 (หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 8 พ.ย.2566)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..