ขอเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้บริหารพบบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร” 📆 17 พฤศจิกายน 2565 ⏰ เวลา …

ขอเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม
“ผู้บริหารพบบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”

📆 17 พฤศจิกายน 2565
⏰ เวลา 08.30 – 15.00 น.

สามารถเลือกช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรมได้ ดังนี้
📌 ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์
💻 ออนไลน์ผ่านทาง Zoom

. . . . .
#RxNU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..