ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “Understanding Skin Cells: Applications in the Safety …

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “Understanding Skin Cells: Applications in the Safety and Efficacy Evaluation of Cosmeceuticals” by Céline VIENNET-STEINER, Senior researcher, Franche-Comté University.

📆 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566
⏰ เวลา 09.00 – 16.30 น.
💻 งานประชุม Hybrid #Online ผ่านระบบ Zoom Meeting และ #Onsite ห้องประชุมไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

CPE 5 Credits
ลงทะเบียน https://www.pha.nu.ac.th/?p=6837
ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2566

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..