ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตร่วมเป็นเกียรติ #พิธีมอบเสื้อกาวน์ สำหรับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ นิสิตเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรสาขาการบริบา…

ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตร่วมเป็นเกียรติ #พิธีมอบเสื้อกาวน์ สำหรับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
นิสิตเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมชั้นปีที่ 4 และ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางฯชั้นปีที่ 3

📆 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
⏰ เวลา 16.20 น. เป็นต้นไป
📌 ลานสัตยาบัน คณะเภสัชศาสตร์

จัดกิจกรรมโดย สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทร. 0 5596 3765

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..