กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเรียนมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิตใหม่และผู้ปกครอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 💬 📅 ในวันที่ 15 มิถุนายน 25…

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเรียนมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิตใหม่และผู้ปกครอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 💬

📅 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565
⏰ เวลาตั้งแต่ 09.00 – 16.30 น.
📌 คณะเภสัชศาสตร์ ( ห้องถ่ายทอดสด ภ.1301 และห้องเครือข่าย ภ.1304 – 11)

พบกับกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การกล่าวต้อนรับและแนะนำคณะเภสัชศาสตร์, แนะนำการเรียนในสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม, แนะนำการเรียนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, แนะนำมาตรการการป้องกันโควิด19, แนะนำงานบริการการศึกษาและวิธีการใช้ระบบลงทะเบียนเรียน, แนะนำงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ และ การถาม-ตอบ คำถาม

#สำหรับนิสิตสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จะได้รับการชี้แจงการทำสัญญาชดใช้ทุนนิสิตเภสัชศาสตร์ และ ทำสัญญาชดใช้ทุนนิสิตเภสัชศาสตร์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..