กิจกรรมการจัดการปัญหายาเหลือใช้อย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 2

🚴‍♂️💊ประมวลภาพกิจกรรมการจัดการปัญหายาเหลือใช้อย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกิจกรรมครั้งนี้มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต คณะเภสัชศาสตร์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และพี่ ๆ นักปั่นมืออาชีพ กลุ่มจักรยานวันอาทิตย์ (We Are SCAT Phitsanulok) ปั่นเก็บยาเหลือใช้ในชุมชน บริเวณรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร

💊ยาจำนวนมากที่จัดเก็บได้ครั้งนี้จะถูกนำมาคัดแยก

💊ยาที่หมดอายุ จะถูกมาทำลายอย่างถูกวิธี ด้วยเตาเผาอุณหภูมิสูงของคณะสถาปัตย์ฯ ม.นเรศวร

ป้องกันการทิ้งผิดวิธี ลดการปนเปื้อนยาในสิ่งแวดล้อม

💊ยาเหลือใช้ที่ยังไม่หมดอายุ จะถูกส่งคืนให้กับโรงพยาบาล และ รพ. สต.

💬หากท่านใดมียาเหลือใช้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับเราได้ โดยจัดส่งยาเหลือใช้มาที่ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขา 2 (ประตู 4)

#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยนเรศวร
#Faculty of Pharmaceutical Sciences

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..