Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – Faculty of Pharmacy TU’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต้อนรับคณาจารย์จาก Faculty of Pharmacy, Universitas Halu Oleo, Indonesia
มาเยี่ยมเยียนและปรึกษาเรื่องการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษา การวิจัย พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและวิจัยและศูนย์บริการเภสัชกรรมอุตสาหการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
#คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์ #PharmacyTU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..