Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – Faculty of Pharmacy TU’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี 2566 และ
พิธีมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพให้นักศึกษาเภสัช รุ่นที่ 8 ชั้นปีที่ 4
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566
.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
.
#PharmacyTU #คณะเภสัชธรรมศาสตร์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..