👉สำหรับผู้สนใจที่ยังไม่ลงทะเบียน ตอนนี้มีผู้สมัครลงทะเบียนใกล้เต็มจำนวนรับแล้ว สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ทางลิงก์ 📖https://fo…

👉สำหรับผู้สนใจที่ยังไม่ลงทะเบียน ตอนนี้มีผู้สมัครลงทะเบียนใกล้เต็มจำนวนรับแล้ว สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ทางลิงก์

📖https://forms.gle/rnWH2fKjLmxQvbyJ9

🔹ฟรีค่าลงทะเบียน
🙆‍♂️และเภสัชผู้เข้าร่วมได้รับ CPE จำนวน 12.50 หน่วยกิต


🔹ฝ่ายวิจัยฯ คณะเภสัชศาสตร์🔹
🔈ขอประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2565 กิจกรรมที่ 2 “ความปลอดภัยทางชีวภาพ เเละการประยุกต์เทคนิค Real-time PCR เพื่องานวิจัยทางเภสัชศาสตร์”
🗓ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2565
⏰เวลา 08.30 – 16.00 น. (รูปแบบ Onsite) ณ คณะเภสัชศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
📖 ลงทะเบียนฟรี link https://forms.gle/vM4vJvGBz4i7nEa88
(จำนวนจำกัด)

🙆‍♂️สำหรับเภสัชกรจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ (CPE) ประมาณ 12.50 หน่วยกิต

📚โดยทีมวิทยากรจากสถาบันชีววิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยากรจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..