๘ มกราคม ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา . ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อ…

๘ มกราคม ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..