ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 นำโดย คุณปิ่นพนิต โปมิล เลขานุการคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ …

ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566
นำโดย คุณปิ่นพนิต โปมิล เลขานุการคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้เข้าร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.)ครบรอบ 51 ปี
ณ สำนักงาน สอมธ. ศูรย์รังสิต อาคาร 2 ชั้น 2
.
#คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์ #PharmacyTU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..