เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศูนย์สารสนเทศทางยาและคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับกลุ่มงานเ…

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศูนย์สารสนเทศทางยาและคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลคลองหลวง เตรียมจัดทำแผนการจัดการปัญหาที่มีผลต่อสุขภาพในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการระดมความเห็นร่วมกับเครือข่ายผู้นำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอคลองหลวง เพื่อร่วมกัน วางแนวทางการจัดการปัญหาที่มีผลต่อสุขภาพในพื้นที่อำเภอคลองหลวง
ผลที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ ได้วางแผนที่จะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่อำเภอคลองหลวง ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งจะมีการหารือรูปแบบโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ที่จะใช้ร่วมกันอีกครั้งในช่วงต้นปี พ.ศ. 2566 นอกจากนี้ ผู้แทนจากเทศบาลเมืองท่าโขลง มีความสนใจที่จะร่วมทำ MOU กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมบทบาทงานระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ร่วมกันต่อไป

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..