บทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (***ฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก) เรื่อง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. 2565 (CPE 3.0 ห…

บทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (***ฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก)
เรื่อง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. 2565
(CPE 3.0 หน่วยกิต)
โดย อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม,
ศูนย์สารสนเทศทางยาและคุ้มครองผู้บริโภค
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://pharm.tu.ac.th/service-articles หรือ https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=article_detail&subpage=article_detail&id=1249
☎️ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : หมวดบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Email: [email protected]
Line ID: @583sjdgz

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..