ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “การผสมยาน้ำเชื่อมชนิดผงแห้ง”

📚ความรู้สู่ประชาชน📚
💊 >>>เรื่อง”การผสมยาน้ำเชื่อมชนิดผงแห้ง”

https://www.youtube.com/watch?v=KcVgy2qaQTQ

👉จัดทำโดย
🙋‍♂️นศภ.พงศกร น้อยชุมแพ
🙋‍♀️นศภ.วาสนา สุพิทักษ์วงศ์
🙍‍♀️นศภ.อรปรียา วิชิตวาสุเทพ

อาจารย์ที่ปรึกษา
🔸ผศ. ดร. ภญ.พัทธ์ธีรา โสดาตา
🔹ผศ. ดร. ภญ.ศิริพร กิตติวิสุทธิ์

***ผู้สนใจสามารถรับชมวีดีโอให้ความรู้/บทความให้ความรู้เพิ่มเติมได้ทางลิงก์ด้านล่างนี้
https://pharm.tu.ac.th/rx-articles#content-5


จัดทำโดย นศภ.พงศกร น้อยชุมแพนศภ.วาสนา สุพิทักษ์วงศ์นศภ.อรปรียา วิชิตวาสุเทพอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. ภญ.พัทธ์…..

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..