คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในวาระคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 10 ปี ณ อาคาร…

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในวาระคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 10 ปี ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..