คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภก.รัฐพล อาษาสุจริต ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงาน “สูตร…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.ภก.รัฐพล อาษาสุจริต
ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
ผลงาน “สูตรและกรรมวิธีการผลิตเจลนาโนอิมัลชันบรรจุแซนโทนสำหรับรักษาสิว” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..