คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นาย นรินทร์ มามีโชค ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ที่ได้รับการคั…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
นาย นรินทร์ มามีโชค
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
บุคลากรดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2566
ประเภทพนักงานเงินรายได้
.
#คณะเภสัชธรรมศาสตร์ #PharmacyTU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..