คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นาง ผกากรอง จันทรสนธิ ตำแหน่ง นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ ที่ได้รับการค…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
นาง ผกากรอง จันทรสนธิ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
บุคลากรดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2566
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
.
#คณะเภสัชธรรมศาสตร์ #PharmacyTU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..