คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเฉพาะทาง จากกองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเฉพาะทาง
จากกองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 3
.
#คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์ #PharmacyTU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..