คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . ขอแสดงความยินดีกับ อ. ดร. ภญ.กิตติยา จันทรธานีวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิช…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
ขอแสดงความยินดีกับ อ. ดร. ภญ.กิตติยา จันทรธานีวัฒน์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ”
ในสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2566
.
อนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2566
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566
.
#คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์ #PharmacyTU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..