คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) ประจำปีง…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) ประจำปีงบประมาณ 2566 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพัทธ์ธีรา โสดาตา
.
โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนายาเม็ดที่มีรูปแบบการปลดปล่อยแบบดัดแปรเพื่อนำส่งยาสู่ลำไส้เล็กส่วนปลายและลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีการพิมพ์สามมิติ (Fabrication of modified-release 3D printed tablets for ileocolonic targeting)
.
#คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์ #PharmacyTU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..