“…ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะ…

“…ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์…”
พระราโชวาทในสมเด็จฯพระบรมราชชนก
พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย

๒๔ กันยายน วันมหิดล หรือวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยการจัดโครงการตรวจสุขภาพ เนื่องในวันมหิดลขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 8.30 – 14.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดประทุมธานี

โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมจาก 7 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่
1 ) คณะแพทย์ศาสตร์ : บริการ “ตรวจสุขภาพทั่วไป” , ให้คำแนะนำและส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
2 ) คณะเภสัชศาสตร์ : รับยาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมคำแนะนำการใช้ยา และแนะนำการ “เลิกบุหรี่”
3 ) คณะทันตแพทยศาสตร์ : ให้คำแนะนำสุขภาพ “ฟัน” และ “ช่องปาก”
4 ) คณะพยาบาลศาสตร์ : ตรวจวัด “สัญญาณชีพ” ให้คำแนะนำ 3 อ. เพื่อสุขภาพที่ดี
5 ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ : บริการให้คำแนะนำและวิธีการป้องกัน “โรคไข้เลือดออก” แจกทรายอะเบท , ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ดีต่อสุขภาพ , บริการวัดองค์ประกอบในร่างกาย
6 ) คณะสหเวชศาสตร์ : ตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาล ไขมัน และกรดยูริกในเลือด (หมายเหตุ ; งดอาหาร 8-14 ชม. ดื่มได้เฉพาะน้ำเปล่า และจำกัดสิทธิ์ 100 คนเท่านั้น) , คำแนะนำเกี่ยวกับกายภาพบำบัด , ตรวจสมรรถภาพทางกาย , ตรวจคัดกรองมวลกระดูก
7 ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ (CICM) : ประเมินและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน

#วันมหิดล2566 #ธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน
#มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #thammasat

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..