TikTok · Pharmacy CMU

1 วันของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำอะไรบ้าง? และน่าสนใจขนาดไหน ไปดูกันน

#เภสัชมช #RxCMU

300 likes, 14 comments. “ไปดูหนึ่งวันกับนศ.ป.โท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชฯ มช. ว่าทำอะไรบ้าง”

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..