Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเชิญชวนให้สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ลงสมัครรับเลือกตั้งดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

ขอเชิญชวนให้สมาชิกผู้มีจิตสาธารณะและความปรารถนาที่จะสร้างสมาคมศิษย์เก่าฯของเราให้เข้มแข็ง และเป็นแกนหลักของกิจกรรมในการสานสัมพันธ์ระหว่างหมู่เฮาศิษย์เก่า เคียงคู่ไปกับคณะเภสัช มช.อันเป็นที่รักยิ่งของเรา โปรดฟอร์มทีมงานและเสนอตัวเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯในวาระแรกนี้

กรอบเวลาการสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯ
– การรับสมัคร 15 – 31 มกราคม 2566
– ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 20 กุมภาพันธ์ 2566
– กำหนดตัวแทนรุ่นผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละรุ่น และ ส่ง email กลับมาให้คณะอนุกรรมการเลือกตั้ง ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566
-ระยะเวลาลงคะแนน 1 – 15 มีนาคม 2566
-ประกาศผลการเลือกตั้ง 20 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
ใบสมัครนายกสมาคมศิษ์เก่าฯ
https://cmu.to/V8Kqn
ประกาศรับสมัคร
https://cmu.to/Uqg9V
ประกาศวิธีการเลือกตั้ง
https://cmu.to/aCCA2

#เภสัชมช #ศิษย์เก่าเภสัชมช #นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..